GÓI BIG90

 • 30GB
 • 90.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG90 Gửi 1543

GÓI BIG120

 • 60GB
 • 120.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG120 Gửi 1543

GÓI BIG200

 • 120GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG200 Gửi 1543

GÓI SPEED79

 • 2GB
  30 phút gọi + 30sms (nội mạng)
 • 79.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 SPEED79 Gửi 1543

GÓI DMAX

 • 5GB
 • 70.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 DMAX Gửi 1543

GÓI DMAX100

 • 9GB
 • 100.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 DMAX100 Gửi 1543

GÓI DMAX200

 • 20GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 DMAX200 Gửi 1543

GÓI DT20

 • 1 GB
 • 20.000đ / 7 ngày
Soạn: DA1 DT20 Gửi 1543

GÓI 6TBIG70

 • 4.8GB / tháng
 • 350.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG70 Gửi 1543

GÓI 6TBIG90

 • 7GB / tháng
 • 450.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG90 Gửi 1543

GÓI 12TBIG70

 • 4.8GB / tháng
 • 700.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TBIG70 Gửi 1543

GÓI M10

 • 200 MB
 • 10.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 M10 Gửi 1543

GÓI M25

 • 600 MB
 • 25.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 M25 Gửi 1543

GÓI M50

 • 1.2 GB
 • 50.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 M50 Gửi 1543

GÓI MAX300

 • 100GB
 • 300.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 MAX300 Gửi 1543

GÓI MAX200

 • 60GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 MAX200 Gửi 1543

GÓI MAX100

 • 30GB
 • 100.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 MAX100 Gửi 1543

GÓI D50

 • 3GB
 • 50.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 D50 Gửi 1543

GÓI D120

 • 12GB
 • 120.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 D120 Gửi 1543

GÓI DMAX

 • 5GB
 • 70.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 DMAX Gửi 1543

GÓI 6TMAX

 • 7.6GB / tháng
 • 350.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TMAX Gửi 1543

GÓI 6TMAX200

 • 60GB / tháng
 • 1.000.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TMAX200 Gửi 1543

GÓI 12TMAX

 • 7.6GB x 12
 • 700.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TMAX Gửi 1543