Appar som Tinder och Spotify lag missmodig i timmar efter troligt Facebook-haveri

Appar som Tinder och Spotify lag missmodig i timmar efter troligt Facebook-haveri

Flera populara appar, daribland Spotify, kraschade i flertal timmar hos massa brukare. Orsaken sades vara att tjansterna ar integrerade mot Facebook – som drabbades av tekniska problem.

Johannes Karlsson

Ett stort antal populara mobilappar borjade spann -tiden pa fredagen haveri pro flertal konsument i Apples operativsystem IOS, som anvands i Iphone.

Rapporter kommer fran laka varlden om att apparna automatiskt stangs fran sa fort de oppnas i telefonen. Exakt hur otaliga olika appar eller enskilda anvandare som ar drabbade ar daremot oklart.

Men samt mer lokala aktorer i Sverige som ljudbokstjansten Storytel och tv-tjansten Viaplay VPLAY B -2,53% Dagens progression var berorda.

Den exakta orsaken till storningarna ar ej bekraftad, men varenda tjanster har som gemensamt att deras inloggningsprocess ar integrerad kontra Facebook .

Kungen sin plattform for utvecklare bekraftar anstallda hos techjatten att de inlett en felsokning fran det tekniska problemet – forut att senare arbeta gallande en tankbar svar.

Amnen att passa

  • Facebook Skugga
  • Viaplay Iaktta
  • Spotify Passa
  • Tiktok Bevaka
  • Tinder Bevaka

Foretagare: tank kungen det har om du ska frambringa formansbil under 2023

Planerar du att bringa formansbil till ditt affarsverksamhet? Da bor du skapa din research ordentligt. De senaste aren inneha Regeringen namligen genomfort flera stora regelandringar som gor att man behover filosofera bade en och tva ganger innan man skaffar karra till bolaget. Anders Nilsson, skatteexpert kungen den automatiserade bokforingstjansten Wint, gar genom va som galler.

Massa svenska foretagare erbjuder sig sjalva och eventuella anstallda mojligheten att kugga en formansbil, det vill beratta en bil dar arbetsgivaren star pro kostnaderna och den som nyttjar bilen beskattas for formanen som om det vore ett kompletterande kungen lonen.

– Formansbeskattningen baseras kungen bilens formansvarde som i sin tur beraknas utifran en schablon for hur sa Skatteverket sager att olika bilmodeller med eventuella kompletterande ar varda, berattar Anders Nilsson som jobbar som skatteexpert pa den automatiserade bokforingstjansten Wint.

– Reglerna kring formansbilar justeras med plan mellanrum och pundare pa om det ar du som agare av foretaget som ska ha bilen, eller om den erbjuds till en personal sa finns det olika grejer att ta hansyn till, sa det galler att anordna sig uppdaterad, fortsatter han.

Manga regelandringar paverkar formansvardet

Anders berattar att Regeringen genomforde tre stora regelandringar under 2021 som overlag gjorde det mindre formanligt an fordom att ha en formansbil. Detta foljdes darefter upp under 2022 med dels den slopade klimatbonusen och dels en regelandring som paverkade berakningen fran formansvardet pro miljoanpassade bilar.

– I och med att miljobilar vanligtvis ar dyrare i inkop an bilar utan miljoanpassningar finns det speciella bestammelser om formansvardet. Innan den senaste regelandringen jamfordes miljobilar med en snarlika bil utan elteknik forut att rakna fram formansvardet. Det kunde till foredome besta synonym bilmodell fast med en bensin- eller dieselmotor. Problemet med den metoden var att flera av de senaste miljobilarna ej har nagon ekvivalens. Att hitta en ”liknande form” var lattare sagt an gjort, berattar Anders och fortsatter:

– Den nya berakningen innebar att istallet for att jamfora miljobilen med en bil utan elteknik utgar man istallet fran nybilspriset. Forandringen innebara i praktiken att tvenne annorlunda bilmodeller som kostar jambordig avsevart far samma formansvarde oavsett om det ar en miljobil eller en motorfordon som drivs pa soppa eller diesel.

Lonar det sig med formansbil?

Anledningen till att berakningen fran formansvarde justeras ar pro att bilformanen amna aterkasta den faktiska kostnaden av att hava analog motorfordon enskilt. Det i sin tur leder till att det i flertal fall gar att ifragasatta ifall det verkligen ar formanligt att kugga en formansbil, eller om du riktig lika beredvilligt kan anskaffa eller leasa bilen som privatperson.

– Det finns saklart lagen da en formansbil ar attraktivt – nog speciellt forut foretagets agare. Men pro de flesta ar det i sa fall smart att rakna lite extra gallande valet fran bilmodell. Darjamte kan det rentav bli mer lonsamt att leasa bilen an att forvarva den. Om du leasar i genom foretaget far du till foredome dra para fran halva momsen. En tumregel ar att om formansvardet ar lagre an kostnaden forut att leasa bilen brukar asiatiska kvinnor vs amerikanska kvinnor det besta lonsamt med leasingbil, avslutar Anders.

Kostnadsfritt webinar ifall formansbil

Den arme veckan inneha du som driver affarsverksamhet mojlighet att hora Anders meddela mer ifall regelverket runtom formansbilar i Wints webinar ”Tjanste- & formansbil 2023 – allt du behover veta”. Arme kan du inrapportering dig och se det live den 16 maj eller ladda ner det i efterhand.

Leave a comment

Your email address will not be published.