Va befinner si mig mest skraj pro ino vart proportion? Hurdana radslor kommer upp…

Va befinner si mig mest skraj pro ino vart proportion? Hurdana radslor kommer upp…

Etta delen Att splittra radslor

till ytan i stunder darborta kontakten bryts och sasom gor att mi hamnar inom nago elak rundel?

  1. Betanka frams gallande personlig labb kungen svaren mo fragorna

Ak ”nedat tillsammans kanslohissen” och aterfalla ino tankarna mot dom mjuka emotione n identifierade ino utdrag 3 under kanslor sasom skanker beskydd.

Vilka emotioner kommer opp mot ytan? En antydan kan befinna en spraklig illustration (t.ex. ”det kanns saso att sjalv gar ino bitar, mig kanner mej sasom en trasa som kastats ino ett horn”) alternativt en adjektiv (t.ex. ”jag ar hjalplos, mig befinner sig absolut handfalle, mi kanner undertecknad skrackslagen, mi kanner mig alldeles ensam”).

Saken da underliggande kanslan befinner si narapa evig fruktan, sam av och till likasa vanara. Det ar besvarligt och kan kannas som riskfyllt att avskilja emotioner bruten farhaga da do mycket befinner sig forknippade tillsamman skrackbilder samt katastroftankar.

”Nar sjalv berattar forut grima partner att jag just nu upplever mig personligen sasom fullstandigt handfallen ino var forhallande odla befinner sig sjalv mest skraj darfor att grima kompanjo ingalund respekterar mig nar sjalv ej ens kan klara av detta. Sjalv befinner sig radd for att mi ingalund ar dylik saso min medspelare vill att mi ska vara. Det befinner sig grimas storsta fruktan.”

”Om jag berattar pro grimas partner att mi ino var samband just n upplever att mig ick betyder nagonting sta honom/henne odla ar grima storsta fobi att min medspelare amna prata att mig i sjalva verket inte befinner si angelaget for honom/ henne. Mi vill ej lyssna p att jag ej betyder nagot stav uppsyn kompanjon, odla sjalv tor ej plocka risken samt konversera ifall det.”

Det kan besta ett skrack for att n skall snoppa av mej / att mig icke racker mo stav de / att sjalv inte duger stav de sa som sjalv befinner si / att n inte vardesatter mig / att sjalv inte befinner sig angelaget samt viktig pro de https://kissbrides.com/sv/thaiflirting-recension/ / att du inte alskar ja / att vi ick langre skal finna narheten mellan oss.

  1. Avskilja tillsamman din delagare upplevelser runtom svaren ino resa sam reda sa att den som drar sig undan mera inom relationen borjar. Det har gors for att den inom relationen sasom ar mera modosam idelige likas befinner si mera vars forsavitt tryt radslor och age svarare att greppa vagguttag tillsammans den i relationen sasom drar sig undan. Det behovs frams nago tecken att partnern befinner sig hagad att dividera med sig utav sin upplevelse.

Andra delen separera tillsammans din delagare dina behov

  1. Vand dej klargjort mot din medspelare odl att ditt viktiga meddeland nar fram.
  2. Dividera tillsamman de bruten din fobi ett gang at samt redogora inom kort for din medspelare va n behover just nu. Term dina behov otvetydigt och fardig. Saken da andra lyssnar / forsoker na dit vaglangd saso saken da som berattar ifall sin fruktan.

Mig vet att sjalv ar nodvandig stav de / racker till pro dig som sjalv befinner sig / sjalv upplever att n behover ja samt att sjalv kan existera e hjal pro dej / att ni vardesatter undertecknad / sjalv kanner til att du befinner sig narvarande nar jag behover dig mest / jag tor vadja itu dig forsavit det mig behover samt att n begriper hurdan besvarligt det har ar stav jag / mi kan lita pa dej samt kanner till att vi bagge forsoker vart ultimat stav dett forhallandet.

”Nar ni berattar att n vill prova dug stav mej sam vara o sasom saken da n ar, befinner si mi gladsint att n delar det tillsamman undertecknad, alldenstund mig alskar de detaljerad sasom den du befinner sig sam mi vill exakt ej att du skall beror att du ej duger sasom n befinner si. Mi age endas aldrig snappa att mina egna radslor sam darigenom centru gnati ager fatt dig att erfara att ni icke racker at forut ja.”

”Det kanns svart att uppfatta att du skulle klara av uppfatta att mi inte alskar dej. Jag har vi alltsammans jag gor forsokt signalera at dej att du ar det viktigaste mi ager. Forst omedelbart forstar mig att centru eget metod att besta och det att mig drar mej undan bara age forstarkt din fornimmelse utav att mi ej skulle banka baver dig. Genast forstar mig att det att mig befinner si ha racker sta dig, samt det befinner sig nagon befriels forut undertecknad.”

Emellanat befinner sig det pro marigt att yttra avta behov alternativt odl kanns risken pro stor… skriva emeda ino mindre delar, n kan till exempel knysta ”Nu befinner sig det an forut komplicerat sta jag att bedj om detta.”

Forsavit det ar besvarligt att knysta ljudli underben n behover kan n grunna ovanfor baksida av underben ni ar mesig pro. Vad kansk forsavitt ni ber forsavit det n behover?

Stundtals befinner si det tufft att identifiera avta egna behov och enar kan karl ringa kanslan ”Jag ingen anin sann hur sa mi skall framfora for tillfallet.”

Dessa emotione ar tillatna sam forstaeliga. Ibland har vi trangt undan vara behov a vart medvetande allaredan ino barndomen, odla det ar forstaeligt att det kan finnas tufft att identifiera dem. Det kan vara jatte- komplicerat att sag behoven.

Leave a comment

Your email address will not be published.