Các gói cước 3G Vinaphone phổ biến nhất

GÓI MAX100

 • 30GB
 • 100.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 MAX100 Gửi 1543

GÓI M50

 • 1.2 GB
 • 50.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 M50 Gửi 1543

Tính phí dung lượng vượt gói

GÓI D7

 • 1.2GB
 • 7.000đ / 1 ngày
Soạn: DA1 D7 Gửi 1543

Sử dụng trong vòng 24h tính từ thời điểm đăng ký thành công gói cước.

Các gói cước 3G theo tuần (7 ngày) của VinaPhone

GÓI DT20

 • 1 GB
 • 20.000đ / 7 ngày
Soạn: DA1 DT20 Gửi 1543

GÓI DT30

 • 7 GB
 • 30.000đ / 7 ngày
Soạn: DA1 DT30 Gửi 1543

Các gói 3G VinaPhone giá rẻ (1 tháng)

GÓI M10

 • 200 MB
 • 10.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 M10 Gửi 1543

Tính phí dung lượng vượt gói

GÓI M25

 • 600 MB
 • 25.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 M25 Gửi 1543

Tính phí dung lượng vượt gói

GÓI M50

 • 1.2 GB
 • 50.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 M50 Gửi 1543

Tính phí dung lượng vượt gói

Các gói 3G VinaPhone không giới hạn data (1 tháng)

GÓI MAX100

 • 30GB
 • 100.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 MAX100 Gửi 1543

GÓI MAX200

 • 60GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 MAX200 Gửi 1543

GÓI MAX300

 • 100GB
 • 300.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 MAX300 Gửi 1543

Các gói 3G VinaPhone không cước phát sinh (1 tháng)

GÓI BIG90

 • 7GB
 • 90.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG90 Gửi 1543

GÓI BIG120

 • 60GB
 • 120.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG120 Gửi 1543

GÓI BIG200

 • 120GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG200 Gửi 1543

GÓI BIG300

 • 180GB
 • 300.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG300 Gửi 1543

Các gói 3G VinaPhone 1 lần dùng trong 6 tháng

GÓI 6TMAX

 • 7.6GB / tháng
 • 350.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TMAX Gửi 1543

Hết 7.6GB/tháng được miễn phí truy cập với tốc độ thường không giới hạn.

GÓI 6TMAX100

 • 30GB / tháng
 • 500.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TMAX100 Gửi 1543

Hết 30GB/tháng được miễn phí truy cập với tốc độ thường không giới hạn.

GÓI 6TMAX200

 • 60GB / tháng
 • 1.000.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TMAX200 Gửi 1543

Hết 60GB/tháng được miễn phí truy cập với tốc độ thường không giới hạn.

GÓI 6TMAX300

 • 100GB / tháng
 • 1.500.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TMAX300 Gửi 1543

Hết 100GB/tháng, không giới hạn data truy cập ở tốc độ thường.

GÓI 6TBIG70

 • 4.8GB / tháng
 • 350.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG70 Gửi 1543

GÓI 6TBIG90

 • 7GB / tháng
 • 450.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG90 Gửi 1543

GÓI 6TBIG120

 • 12GB / tháng
 • 600.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG120 Gửi 1543

GÓI 6TBIG200

 • 22GB / tháng
 • 1.000.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG200 Gửi 1543

GÓI 6TBIG300

 • 36GB / tháng
 • 1.500.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG300 Gửi 1543

Cách đăng ký 3G VinaPhone 1 lần dùng cả năm (12 tháng)

GÓI 12TMAX

 • 7.6GB x 12
 • 700.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TMAX Gửi 1543

Hết 7.6GB/tháng được miễn phí truy cập không giới hạn ở tốc độ thường.

GÓI 12TMAX100

 • 30GB x 12
 • 1.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TMAX100 Gửi 1543

Hết 30GB/tháng được miễn phí truy cập với tốc độ thường không giới hạn.

GÓI 12TMAX200

 • 60GB x 12
 • 2.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TMAX200 Gửi 1543

Hết 60GB/tháng được miễn phí truy cập với tốc độ thường không giới hạn.

GÓI 12TMAX300

 • 100GB x 12
 • 3.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TMAX300 Gửi 1543

 • Hết 100GB/tháng được miễn phí truy cập với tốc độ thường không giới hạn.

GÓI 12TBIG70

 • 4.8GB / tháng
 • 700.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TBIG70 Gửi 1543

GÓI 12TBIG90

 • 7GB / tháng
 • 900.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TBIG90 Gửi 1543

GÓI 12TBIG120

 • 2GB / ngày
 • 1.200.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TBIG120 Gửi 1543

Data ưu đãi của mỗi ngày không được cộng dồn sang hôm sau nếu không sử dụng hết.

GÓI 12TBIG200

 • 4GB / ngày
 • 2.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TBIG200 Gửi 1543

Miễn phí 100% data xem toàn bộ nội dung trên MyTV Net gồm các chùm kênh và VOD (trừ chùm kênh K+).

GÓI 12TBIG300

 • 6GB / ngày
 • 3.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TBIG300 Gửi 1543

Miễn phí 100% dung lượng xem nội dung trên ứng dụng MyTV Net gồm các chùm kênh và VOD (trừ chùm kênh K+).

Tổng hợp các loại gói cước 3G Vinaphone dành cho Ezcom (sim 3G)

GÓI D50

 • 3GB
 • 50.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 D50 Gửi 1543

GÓI D120

 • 12GB
 • 120.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 D120 Gửi 1543

GÓI DMAX

 • 5GB
 • 70.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 DMAX Gửi 1543

GÓI DMAX100

 • 9GB
 • 100.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 DMAX100 Gửi 1543

GÓI DMAX200

 • 20GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 DMAX200 Gửi 1543

GÓI DMAX300

 • 30GB / 30 ngày
 • 300.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 DMAX300 Gửi 1543