Các gói cước 4G Vinaphone phổ biến nhất

GÓI BIG90

 • 30GB
 • 90.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG90 Gửi 1543

GÓI BIG200

 • 120GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG200 Gửi 1543

Các gói cước 4G theo tuần (7 ngày) của VinaPhone

GÓI DT20

 • 1 GB
 • 20.000đ / 7 ngày
Soạn: DA1 DT20 Gửi 1543

GÓI DT30

 • 7 GB
 • 30.000đ / 7 ngày
Soạn: DA1 DT30 Gửi 1543

Các gói cước BIG DATA 4G 1 tháng của VinaPhone

GÓI BIG90

 • 30GB
 • 90.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG90 Gửi 1543

GÓI BIG120

 • 60GB
 • 120.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG120 Gửi 1543

GÓI BIG200

 • 120GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG200 Gửi 1543

GÓI BIG300

 • 180GB
 • 300.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 BIG300 Gửi 1543

GÓI B99

 • 600MB
 • 99.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 B99 Gửi 1543

Các gói 4G VinaPhone không giới hạn data (1 tháng)

GÓI MAX100

 • 30GB
 • 100.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 MAX100 Gửi 1543

GÓI MAX200

 • 60GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 MAX200 Gửi 1543

GÓI MAX300

 • 100GB
 • 300.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 MAX300 Gửi 1543

Gói DATA Speed 4G 1 tháng của VinaPhone (Data+sms+thoại)

GÓI SPEED79

 • 2GB
  30 phút gọi + 30sms (nội mạng)
 • 79.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 SPEED79 Gửi 1543

Các gói cước 4G VinaPhone chu kỳ 6 tháng

GÓI 6TBIG70

 • 4.8GB / tháng
 • 350.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG70 Gửi 1543

GÓI 6TBIG90

 • 7GB / tháng
 • 450.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG90 Gửi 1543

GÓI 6TBIG120

 • 12GB / tháng
 • 600.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG120 Gửi 1543

GÓI 6TBIG200

 • 22GB / tháng
 • 1.000.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG200 Gửi 1543

GÓI 6TBIG300

 • 36GB / tháng
 • 1.500.000đ / 6 tháng
Soạn: DA1 6TBIG300 Gửi 1543

Các gói cước 4G VinaPhone chu kỳ 12 tháng

GÓI 12TBIG70

 • 4.8GB / tháng
 • 700.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TBIG70 Gửi 1543

GÓI 12TBIG90

 • 7GB / tháng
 • 900.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TBIG90 Gửi 1543

GÓI 12TBIG120

 • 2GB / ngày
 • 1.200.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TBIG120 Gửi 1543

GÓI 12TBIG200

 • 4GB / ngày
 • 2.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TBIG200 Gửi 1543

GÓI 12TBIG300

 • 6GB / ngày
 • 3.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA1 12TBIG300 Gửi 1543

Tổng hợp các gói 4G VinaPhone dành cho EZCOM (SIM3G)

GÓI D50

 • 3GB
 • 50.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 D50 Gửi 1543

GÓI D120

 • 12GB
 • 120.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 D120 Gửi 1543

GÓI DMAX

 • 5GB
 • 70.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 DMAX Gửi 1543

GÓI DMAX100

 • 9GB
 • 100.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 DMAX100 Gửi 1543

GÓI DMAX200

 • 20GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA1 DMAX200 Gửi 1543